Raport Sustenabilitate

Sănătatea și siguranța la locul de muncă Siguranța colegilor este un aspect foarte important pentru noi. Respectăm legislația naționalăspecificăși cerințeledecorporațiecuprivire lasecuritateași sănătatea înmuncă (SSM). Atât sănătatea și securitatea propriilor lucrători, cât și a angajaților colaboratorilor externi, este asigurată de către PENNY România prin încheierea unor convenții cu toți prestatorii, prin care sunt stabilite obligațiile fiecăreia dintre părți, precum și condițiile în care unui lucrător al prestatorului i se poate permite accesul în spațiile REWE pentru a-și desfășura activitatea delegată. Printre aceste măsuri se numără instruirea SSM/ SU la intrarea în spațiul REWE, obligativitatea utilizării anumitor echipamente doar în urma acceptului beneficiarului, obligativitatea utilizării echipamentului individual de protecție acordat de către angajator, echipament care trebuie să fie adecvat riscurilor pe care le presupune activitatea propriu-zisă a lucrătorului, dar și riscurilor de la locul de desfășurare a acestei activități, obligativitatea deținerii calificării și autorizărilor necesare pentru desfășurarea activității și a utilizării anumitor echipamente de muncă, dacă legislația impune. Evaluăm riscurile și suntem atenți să asigurăm un mediu de lucru sigur pentru angajații noștri. Avem proceduri interne prin care diminuăm riscurile de accidentare, răniri sau boli profesionale. Avem organizat un Comitet de sănătate și securitate în muncă, a cărui componență semodifică de fiecare dată când este necesar și de asemenea, la fiecare doi ani, când are loc alegerea reprezentanților lucrătorilor. Serviciul intern de Prevenire și Protecție are ca scop evaluarea internă a riscurilor pe sănătatea și securitate în muncă pentru toate funcțiile și posturile de lucru din organizație și asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, păstrarea sănătății lucrătorilor sau a altor persoane participante la procesul de muncă. Mai mult decât atât, cu scopul de a preveni îmbolnăvirea angajaților noștri, ammenținut standarde ridicate de curățenie și igienă în magazine. Măsurile implementate în acest sens sunt evaluate periodic atât intern cât și extern. De asemenea, am asigurat informarea corespunzătoare a angajaților noștri, bazată pe recomandări ce provin de la Ministerul Sănătății din România, Institutul Robert Koch și Organizația Mondială a Sănătății. În 2021, instruirea privind măsurile de prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV-2 au devenit standard, fiind prezentate la angajare și periodic. Angajații sunt instruiți periodic, conform tematicilor de instruire anuale și conform riscurilor la locul de muncă. Pe parcursul anului 2021, tipurile de instruire desfășurate au fost cele standard: la angajare (instruire introductiv generală și instruire la locul de muncă), trimestrial (SSM) și lunar (SU), instruire periodică. De asemenea, au avut loc și instruiri periodice suplimentare în cazul persoanelor care au revenit la locul de muncă după o perioadă mai mare de 30 de zile (reveniri din concediu de îngrijire copil, reveniri după concedii medicale), dar și în cazul victimelor evenimentelor de muncă. Temele prezentate în cadrul instruirilor au, în general, recurență anuală și vizează instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare funcție în parte, dar și pentru echipamentele utilizate sau activitățile specifice desfășurate. În anul 2021 am înregistrat 30 de astfel de evenimente nefericite la locul de muncă, față de 21 în anul anterior. Dintre acestea, 23 au fost suferite de angajați proprii din grupul REWE, restul evenimentelor fiind generate de colaboratori ai companiei. În timpul desfășurării activității propriu-zise s-au produs 19 dintre acestea, iar 4 pe traseul de deplasare de la adresa de domiciliu la locul de munca sau retur. Majoritatea evenimentelor suferite în timpul desfășurării activității au fost cauzate de utilizarea greșită a echipamentelor de muncă de către victime sau alți lucrători. De asemenea, numărul zilelor pierdute în anul 2021 a fost în creștere față de 2020 (443 față de 242), creșterea fiind cauzată de gravitatea accidentelor, în special fiind vorba despre evenimente rutiere. Nu au fost înregistrate cazuri de îmbolnăvire profesională sau decese care pot fi atribuite riscurilor sau pericolelor de la locul de muncă. Toate aceste evenimente au fost declarate şi cercetate de către comisii de cercetare mixte, compuse atât din reprezentanți ai prestatorului (în cazul victimelor din afara grupului), cât și din reprezentanți ai REWE România. În urma evenimentelor și a cercetării acestora au fost prelucrate procesele verbale de cercetare cu lucrătorii punctului de lucru și cei care sunt încadrați pe aceeași funcție cu victima, au fost reinstruiți lucrătorii cu privire la instrucțiunile proprii SSM nerespectate în fiecare dintre situații, au fost instruiți suplimentar lucrătorii implicați în evenimentele de muncă cercetate. 2020 2021 Număr accidente de muncă 21 30 Număr accidente de muncă femei 10 10 Număr accidente de muncă bărbați 11 20 Număr zile concediu medical ca urmare a accidentelor de muncă 242 443 CUPRINS DESPRE NOI STRATEGIA DE SUSTENABILITATE SUSTENABILITATE PAS CU PAS SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIA, CLIMA ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RkJQdWJsaXNoZXIy NTg3MTAy