Raport Sustenabilitate

z Practica anti-corupție – în cadrul companiei noastre și în relația cu partenerii noștri de afaceri interzicem și condamnăm orice formă de corupție, mită sau șantaj și înlăturăm orice interes personal sau conflict de interese din operațiunile de business. Viziunea noastră este de a comunica cât mai eficient despre aceste aspecte, atât la nivel intern, cât și extern, preîntâmpinând neconformitățile și găsind soluții cu ajutorul unui proces intern de monitorizare și control. Fiecare dintre aceste principii au fost transpuse în politici aferente, iar o serie de proceduri și sisteme de mana- gement permit implementarea lor, atât în propria activitate PENNY, cât și în relația cu partenerii de afaceri. Am adoptat și implementat politici și ghiduri privind resursele umane, bazate pe Declarația Universală a Drepturilor Omului proclamată de ONU și pe convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM). Sunt strict interzise munca forțată, exploatarea minorilor, orice formă de abuz fizic sau amenințare violentă, hărțuire sexuală, fizică sau psihologică, discriminarea în ceea ce privește activitatea și profesia pe motive precum sexul, culoarea pielii, religia, originea etnică, vârsta, naționalitatea, statutul civil, orientarea sexuală, dizabilitatea, originea socială sau opiniile politice. Cele mai importante documente care ne ajută să implementăm sustenabilitatea în sistemul nostru de guvernanță și management sunt: z Codul de Conduită (adaptat la nivel de PENNY România conform Codului de conduită al REWE Group) și sistemul de conformare aferent z Politici specifice, care se bazează pe principiile de etică și integritate z Regulamentul de ordine interioară z Contractul colectiv de muncă z Proceduri de lucru precum: z Procedura de implementare a politicii antitrust z Procedura de implementare a politicii de conformare, anticorupție și antifraudă, incluzând practici referitoare la conflictul de interese z Procedura de administrare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului z Procedura de Risk Assessment Sustenabilitatea este integrată de la cel mai înalt nivel de management, iar această abordare top-down permite structurarea guvernanței noastre corporative pentru a include elemente de protecție a mediului, eficiența energetică în operațiuni, de asigurare a standardelor sociale pe lanțul de aprovizionare și de responsabilitate corporativă pentru oamenii noștri, dar și pentru comu- nitățile în care activăm. În abordarea strategiei de business top-down încercăm inițial să identificăm diviziile cu cel mai mare potențial de dezvoltare sustenabilă, urmând să acționăm în cadrul fiecărei divizii operaționale de business care ar putea să aducă un randament superior în dezvoltarea modelului nostru de business într-unul sustenabil. Această abordare permite implementarea viziunii companiei și asigurarea interesului acționarilor, colegilor, clienților și părților interesate, și îndeplinirea promisiunilor de business asumate. IMPACTUL ȘI PERFORMANȚA NOASTRĂ ÎN CIFRE În anul de raportare 2021, nu a existat niciun caz de corupție la nivel de societate, iar standardele de colaborare cu furnizorii comerciali s-au păstrat la același nivel, continuând și în acest an cu rata de 100% de semnare și asumare a clauzei anti-corupție pentru toți furnizorii noi. EXPLICAREA IMPACTULUI Întreaga noastră afacere și toate activitățile pe care le desfășurăm în cadrul PENNY România se bazează pe guvernanța și managementul pe care l-am proiectat. Astfel, pentru ca afacerea noastră să poată fi sustenabilă, este nevoie ca sustenabilitatea să fie inclusă nu numai în operațiunile desfășurate dar și la cel mai înalt nivel de business, în structura de guvernanță și în managementul companiei în sine. Modul în care guvernanța și managementul companiei sunt proiectate și implementate dictează nu doar performanța economică și dezvoltarea afacerii, dar și impactul pe care compania noastră îl are asupra factorilor sociali și de mediu care ne înconjoară. CUM CONTROLĂM IMPACTUL Pentru a putea gestiona impactul pe care guvernanța și managementul companiei noastre îl au asupra factorilor economici, sociali și de mediu, am inclus sustenabilitatea în sistemele noastre demanagement și am implementat o serie de valori și principii după care ne ghidăm activitatea: z Etică și Integritate – implementăm în activitatea noastră atât preocuparea pentru conformarea legală, cât și responsabilitatea managerială pentru comportamentul etic și integritate în toate acțiunile desfășurate. z Corectitudine – suntem corecți în activitățile de business și în interacțiunea cu ceilalți, ne asumăm acțiunile realizate și îi respectăm pe cei din jur. z Practica anti-concurențială – susținem și implementăm competiția corectă și practicile anti-trust; interzicem în cadrul activităților noastre și în relația cu partenerii noștri de afaceri orice formă de înțelegere sau schimb de informații către sau între competitori în privința prețurilor, termenilor și condițiilor furnizorilor. CUPRINS DESPRE NOI STRATEGIA DE SUSTENABILITATE SUSTENABILITATE PAS CU PAS SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIA, CLIMA ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RkJQdWJsaXNoZXIy NTg3MTAy