Raport Sustenabilitate

RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 26/168 EXPLICAREA IMPACTULUI Gestionarea corectă a afacerii noastre depinde de identificarea și gestionarea riscurilor și conformarea cu normele în vigoare. Astfel, business-ul nostru nu poate avea succes dacă nu se supunem condițiilor legale și dacă nu demonstrăm reziliență în fața situațiilor de criză, ce pot fi anticipate și gestionate doar cu un management al riscurilor eficient. Totodată, nu ne putem crește afacerea dacă nu identificăm corect oportunitățile pe care le putem aborda. CUM CONTROLĂM IMPACTUL Aplicăm principiul precauției în activitatea noastră prin implementarea unui management al riscurilor bine definit, atât pentru serviciile și produsele noi puse pe piață, cât și pentru activitatea curentă prin re-evaluări constante ale riscurilor. Alocăm resurse pentru identificarea și gestionarea corectă a tuturor riscurilor și conformarea cu cerințele de corporație, cu cerințele legale în vigoare, sau cu cerințe specifice ale părților interesate. Gestionăm riscurile prin aplicarea următorilor pași: z Identificare – luăm în considerare factorii politici, economici, legali, sociali, tehnologici și de mediu pentru a identifica riscurile și oportunitățile z Evaluare – analizăm în detaliu și în mod structurat cauzele și potențialul impact z Agregare – clasificămși încadrămriscurile identificate în diferite categorii, în funcție de tip, gravitatea impactului și relevanța pentru activitatea noastră z Adresare – realizăm planuri și strategii de gestionare atât a riscurilor, cât și a oportunităților z Diminuare – gestionăm riscurile prin acțiuni concrete de minimizare a impacturilor negative Condițiile generale, liniile directoare și procesele de management al riscului sunt uniforme în întregul Grup. Riscurile sunt gestionate de către responsabilii de risc, care identifică, inventariază și raportează riscurile identificate în cadrul activității. IMPACTUL ȘI PERFORMANȚA NOASTRĂ ÎN CIFRE În 2021 am realizat instruiri specifice legate pe teme de conformare, însumând 57 ore, la care au participat 239 persoane, dintre care 128 ocupând poziții de management (cu 42% mai mulți decât în anul anterior). Sesiunile de instruiri fac parte integrată din programul de conformitate și au abordat tematici precum: z Conformitate z Anticorupție z Antifraudă z GDPR z Dreptul concurenței Pe lângă aceste sesiuni de training-uri, au fost realizate și mese rotunde pe tema dreptului concurențial. Deoarece depunem toate eforturile pentru a îndeplini conformarea legală, în cursul anului 2021 nu a existat niciun litigiu intentat pe probleme de mediu către compania noastră. Cu toate acestea, în urma controalelor de conformitate realizate de autorități pe probleme de protecție a mediului, compania noastră a încasat amenzi în valoare de 4.000 Lei și am înregistrat 4 sancțiuni nonfinanciare. Aceste situații sunt înregistrate la nivelul întregului an 2021, la nivel național, pentru toate amplasamentele companiei noastre. CUPRINS DESPRE NOI STRATEGIA DE SUSTENABILITATE SUSTENABILITATE PAS CU PAS SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIA, CLIMA ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RkJQdWJsaXNoZXIy NTg3MTAy