Raport Sustenabilitate

Odată cu reanalizarea anuală a listei de aspecte materiale, pentru activitățile aferente anului 2021 au fost identificate 2 aspecte materiale noi în plus față de cele aferente anului anterior. Astfel, Securitatea Cibernetică și Clădiri verzi au fost identificate in-house ca fiind două subiecte materiale relevante pentru companie, fiind încadrate în grupele Guvernanță Corporativă și Afacere, respectiv Energie, Climă și Resurse. În cadrul prezentului Raport de Sustenabilitate, am reevaluat metodologia de analiză amaterialității și amaplicat conceptul de dublă materialitate, prin care am urmărit evaluarea cantitativă a aspectelor materiale PENNY ținând cont de: z relevanța pentru afacere – perspectivă outside-in z impactul social și de mediu al organizației în comunitate – perspectivă inside-out Fiecare aspect material (din cele 18 aspecte materiale) prezintă un impact economic asupra companiei (dimensiunea relevanța pentru afacere) și impact asupramediului și societății (dimensiunea impactul organizației în comunitate), iar explicarea diferitelor tipuri de impacturi asupra factorilor economici, sociali și de mediu se regăsesc în cadrul prezentului raport pentru fiecare aspect material în parte la capitole distincte. Conceptul de dublă materialitate a fost integrat în procesul de consultare a părților interesate, pentru care am folosit trei metode de implicare a stakeholderilor: METODĂ DE CONSULTARE STAKEHOLDERI REZULTAT / SCOP Chestionar online adresat tuturor categoriilor de stakeholderi realizat în 2021 Cuantificarea impactului organizației asupra comunității pentru fiecare aspect material identificat (perspectivă inside-out) 746 răspunsuri Chestionare internă adresată exclusiv angajaților lansată în perioada aprilie-mai 2022 Interviuri unu la unu cu angajați care ocupă funcții de management, realizate în luna martie 2022 Cuantificarea relevanței pentru afacere a fiecărui aspect material (perspectivă outside-in) 8 interviuri Interni 37,13% Externi 62,87% Partiție răspunsuri stakeholderi Toate datele brute obținute în urma consultării părților interesate au fost analizate folosind un instrument informatic specific care permite cuantificarea fiecărui aspect material. CUPRINS DESPRE NOI STRATEGIA DE SUSTENABILITATE SUSTENABILITATE PAS CU PAS SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIA, CLIMA ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RkJQdWJsaXNoZXIy NTg3MTAy