Raport Sustenabilitate

Obiectivul verificărilor noastre este constituit doar din Indicatorii Selectați aferenți doar perioadei încheiate la 31 decembrie 2021. Nu am efectuat proceduri privind perioade anterioare de raportare sau alte date sau informații care sunt incluse în Raportul de Sustenabilitate, şi de aceea nu ne exprimăm un punct de vedere sau o concluzie privind Raportul de Sustenabilitate în ansamblu. Criterii de Raportare Am evaluat Indicatorii Selectați utilizând criterii relevante, inclusiv cerințele de raportare în conformitate cu Standardele GRI de Raportare privind Sustenabilitatea 401 şi 405 (Standarde GRI) publicate de Inițiativa Globală de Raportare (GRI) ("Criteriile de Raportare"). Considerăm că aceste Criterii de Raportare sunt adecvate având în vedere scopul misiunii noastre de asigurare limitată. Responsabilitatea Conducerii Societății Conducerea Societății este responsabilă pentru: ● proiectarea, implementarea şi menținerea controlului intern relevant pentru pregătirea Raportului de Sustenabilitate, inclusiv a Indicatorilor Selectați, care să nu conțină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii; ● pregătirea, măsurarea şi raportarea Indicatorilor selectați în conformitate cu Criteriile de Raportare; şi ● acuratețea, completitudinea şi prezentarea Indicatorilor selectați. Responsabilitatea Noastră Responsabilitatea noastră a fost sa exprimam o concluzie independentă de asigurarea limitată cu privire la faptul că Indicatorii Selectați au fost pregătiți, sub toate aspectele semnificative, conform Criteriilor de Raportare. Asigurarea noastră nu acoperă alte informații incluse în Raportul de Sustenabilitate. Responsabilitatea noastră este: ● planificarea şi îndeplinirea misiunii pentru a obține o asigurare limitată cu privire la faptul că Indicatorii Selectați nu conțin denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; ● formarea unei opinii independente, pe baza procedurilor pe care le-am efectuat şi a dovezilor pe care le-am obținut; şi ● raportarea concluziilor noastre către conducerea Societății. Acest raport, inclusiv opinia noastră, a fost pregătit exclusiv pentru conducerea Societății, în conformitate cu contractul agreat, pentru a ajuta conducerea să raporteze performanța şi activitățile Societății în materie de sustenabilitate. Permitem prezentarea acestui raport în cadrul Raportului de Sustenabilitate al Rewe România S.R.L., care va fi publicat pe site-ul Societății, pentru a ajuta conducerea să răspundă responsabilităților de guvernanță prin obținerea unui raport independent de asigurare limitată în legătură cu Indicatorii Selectați. RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 152/168 CUPRINS DESPRE NOI STRATEGIA DE SUSTENABILITATE SUSTENABILITATE PAS CU PAS SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIA, CLIMA ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RkJQdWJsaXNoZXIy NTg3MTAy