Raport Sustenabilitate

Întreținerea şi integritatea site-ului Rewe România S.R.L. este responsabilitatea conducerii societății; activitatea desfăşurată de noi nu adresează aceste aspecte şi, în consecință, nu acceptăm nicio responsabilitate pentru orice diferențe între Indicatorii Selectați sau Criteriile de Raportare pe baza cărora a fost emis Raportul de Asigurare şi informațiile prezentate pe site. în măsura permisă de lege, nu acceptăm şi nu ne asumăm răspunderea față de nimeni altcineva decât conducerea Societății pentru misiunea noastră sau pentru acest raport, cu excepția cazului în care convenim în scris alți termeni. Standarde profesionale aplicate şi nivelul de asigurare Angajamentul nostru a fost efectuat în conformitate cu Standardul Internațional pentru Angajamente de Asigurare numărul 3000 - "Misiunile de asigurare altele decât auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice" (Revizuit) ("ISAE 3000"), emis de Consiliul Internațional pentru Standarde de Audit şi Asigurare. Angajamentele de asigurare limitată au un domeniu de aplicare semnificativ mai mic decât un angajament de asigurare rezonabilă, în ceea ce priveşte atât procedurile de evaluare a riscurilor, cele de înțelegere a controlului intern, cât şi procedurile efectuate ca răspuns la riscurile evaluate. Procedurile efectuate într-o misiune de asigurare limitată variază ca natură şi timp față de o misiune de asigurare rezonabilă şi sunt mai puțin extinse decât pentru o misiune de asigurare rezonabilă. În consecință, nivelul de asigurare obținut într-o misiune de asigurare limitată este substanțial mai scăzut decât asigurarea care ar fi fost obținută dacă ar fi fost efectuată o misiune de asigurare rezonabilă. Independența noastră şi controlul calității Am respectat cerințele de independență şi alte cerințe etice ale Codului internațional de Etică al Profesioniștilor Contabili (inclusiv Standarde Internaționale de Independenta), elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA), care se întemeiază pe principii fundamentale de integritate, obiectivitate, competență profesională şi diligență, confidențialitate şi comportament profesional. Firma noastră aplică Standardul Internațional de Control al Calității 1 şi, prin urmare, menține un sistem cuprinzător de control al calității, inclusiv politici şi proceduri documentate privind respectarea cerințelor etice, standardelor profesionale şi cerințelor legale şi de reglementare aplicabile. Proceduri efectuate Suntem obligați să planificăm şi să executăm munca noastră pentru a lua în considerare riscul de denaturare semnificativă a Indicatorilor Selectați. Astfel, noi: ● am efectuat interviuri cu conducerea Societății, inclusiv interviuri cu echipa de raportare de sustenabilitate şi cu cele cu responsabilitatea de management al raportării de sustenabilitate a Societății; ● am efectuat interviuri cu personalul responsabil cu întocmirea Raportului de Sustenabilitate şi cu colectarea datelor de bază; ● am analiza metodologia interna relevanta şi a ghidurilor interne, dobândind o înțelegere a structurilor cheie, a sistemelor, proceselor şi controalelor pentru CUPRINS DESPRE NOI STRATEGIA DE SUSTENABILITATE SUSTENABILITATE PAS CU PAS SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIA, CLIMA ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RkJQdWJsaXNoZXIy NTg3MTAy