Raport Sustenabilitate

Model de business sustenabil Am integrat în operațiunile noastre inițiative care să conducă spre atingerea obiectivelor strategice.Această integrares-a realizat considerândpragmatic faptul căPENNYRomânia este un jucător important pe piața de retail din România. Abordăm business-ul într-un mod etic cu respectarea drepturilor omului, cu abordări și practici corecte și oneste de business și suntem mereu aproape de stakeholderii noștri. Modelul nostru de business este unul echilibrat, creămparteneriate locale pe principiul transparenței și ne adresăm consumatorilor noștri utilizând mijloace de marketing responsabil. Suntem conștienți că dezideratul nostru de a ne diferența de competiție poate fi atins prin îndeplinirea nevoii mai multor grupuri de stakeholderi. Suntem promotorii sustenabilității ca un întreg. Strategia noastră vizează crearea unui impact pozitiv economic, social și de mediu pentru comunitatea noastră. Guvernanța afacerii se realizează pe principiul angajării stakeholderilor în procese de dezvoltare. Suntem atenți la impactul economic pentru business dar și pentru alte grupuri de stakeholderi externi. Efortul nostru este concentrat pe crearea unei reziliențe a business-ului într-un context de schimbări majore atât la nivel macroeconomic cât și microeconomic. Utilizăm cercetări de piața care identifică schimbarea percepției consumatorului. Calitatea vieții este dată de mulți factori. Încercăm prin operaționalizarea activității să atingem nevoia în schimbare a consumatorilor noștri. Identificăm riscurile din piață și de celemai multe ori reușim să le transformăm în oportunități. Pentru a putea include practici din domeniul sustenabilității în activitatea de zi cu zi, s-a creat un comitet internațional dedicat în acest scop, stabilit de Grupul REWE. Fiecare țară are delegat un reprezentant cu responsabilități stricte pe sustenabilitate. Pe lângă împărțirea responsabililor pe țări, am creat și o echipă la nivel de PENNY Internațional dedicată sustenabilității care se asigură de luarea celor mai bune decizii pentru consolidarea strategiei de sustenabilitate. Dezvoltarea de obiective și inițiative locale, operaționalizarea inițiativelor, controlul și monitorizarea performanțelor se realizează local în România de către Comitetul de Sustenabilitate. Acest comitet funcționează pe de altă parte ca un organism de decizii și generare de idei. RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 44/168 CUPRINS DESPRE NOI STRATEGIA DE SUSTENABILITATE SUSTENABILITATE PAS CU PAS SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIA, CLIMA ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RkJQdWJsaXNoZXIy NTg3MTAy