Raport Sustenabilitate

ODD Țintele specifice ODD-uri Pilon de sustenabilitate PENNY 1.3 Implementarea unor sisteme de protecție socială adecvate la nivel național și a măsurilor necesare, inclusiv implementarea venitului minim garantat, pentru o acoperire substanțială a celor săraci și vulnerabili până în 2030. ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE 2.3 Până în 2030, dublarea productivității agricole și veniturilor micilor producători agricoli, în special femei, populațiile indigene, fermieri, păstori și pescari, inclusiv prin accesul sigur și egal la terenuri, alte resurse și factori de producție, cunoștințe, servicii financiare, piețe și oportunități pentru crearea valorii adăugate și angajarea în activități non-agricole. ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE 4.1 Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și toți băieții absolvă învățământul primar și secundar gratuit, echitabil și calitativ, care să conducă la rezultate relevante și eficiente pe planul învățării. ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE 4.3 Până în 2030, asigurarea accesului egal pentru toate femeile și toți bărbații la educație tehnică, vocațională și terțiară, inclusiv universitară, accesibilă și calitativă. ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE 5.5 Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea de posturi de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică. ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ENERGIE ACCESIBILĂ ȘI CURATĂ 7.2 Până în 2030, creșterea substanțială a ponderii energiei regenerabile în mixul energetic global. ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE 7.3 Până în 2030, dublarea ratei globale de îmbunătățire a eficienței energetice. ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE 7.a Până în 2030, consolidarea cooperării internaționale pentru a facilita accesul la cercetarea și tehnologia energiei curate, inclusiv la energia regenerabilă, eficiența energetică și tehnologia avansată și mai curată a combustibililor fosili și promovarea investițiilor în infrastructura energetică și tehnologia energiei curate. ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE 8.2 Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și utilizarea intensivă a forței de muncă. SORTIMENT SUSTENABIL 8.3 Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea locurilor demuncă decente, antreprenorialul, creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare. SORTIMENT SUSTENABIL ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE 8.5 Până în 2030, angajarea completă și productivă și muncă decentă pentru toate femeile și toți bărbații, inclusiv pentru tineri și persoanele cu dizabilități, precum și remunerarea egală pentru munca de valoare egală. ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE 9.4 Până în2030,modernizarea infrastructurii și reabilitarea industriilorpentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora. SORTIMENT SUSTENABIL 10.4 Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul realizării progresive a unei egalități sporite. ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE 12.2 Până în 2030, realizarea gestionării durabile și utilizării eficiente a resurselor naturale. SORTIMENT SUSTENABIL 12.3 Până în 2030, înjumătățirea pe cap de locuitor la nivel mondial a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare. SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE 12.5 Până în 2030, reducerea semnificativă a generării de deșeuri, prin prevenire, reducere, reciclare și reutilizare. SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE 12.6 Încurajarea companiilor, în special a companiilor mari și transnaționale, să adopte practici durabile și să integreze informațiile despre sustenabilitate în ciclul lor de raportare. ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE 12.8 Până în 2030, oamenii de pretutindeni trebuie să dețină informații relevante și să fie sensibilizați pe tema dezvoltării durabile și a unui stil de viață în armonie cu natura. ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE 13.2 Integrarea măsurilor privind schimbările climatice în politicile, strategiile și planificarea naționale. ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE 13.3 Îmbunătățirea educației, conștientizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptare, reducerea impactului și avertizare timpurie. ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE 14.1 Până în 2025, prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special de la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți. SORTIMENT SUSTENABIL 15.6 Promovarea distribuirii corecte și echitabile a beneficiilor care rezultă din utilizarea resurselor genetice și promovarea accesului corespunzător la aceste resurse, după cum este convenit la nivel internațional. SORTIMENT SUSTENABIL 16.5 Reducerea semnificativă a corupției și dării de mită în toate formele sale. SORTIMENT SUSTENABIL 16.7 Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile. SORTIMENT SUSTENABIL 17.16Sporirea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă, complementat de parteneriate cu multiple părți interesate care mobilizează și distribuie cunoștințele, expertiza, tehnologiile și resursele financiare, pentru a sprijini realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în toate țările, în special în țările în curs de dezvoltare. ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE 17.17Încurajarea și promovarea parteneriatelor publice, publice-private și cu societatea civilă eficiente, în baza experienței și strategiilor de resurse ale parteneriatelor. ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE Alinierea pilonilor de sustenabilitate PENNY la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ONU (ODD-uri) CUPRINS DESPRE NOI STRATEGIA DE SUSTENABILITATE SUSTENABILITATE PAS CU PAS SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIA, CLIMA ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RkJQdWJsaXNoZXIy NTg3MTAy