Raport Sustenabilitate

CATEGORIE RISC/OPORTUNITĂȚI RISC OPORTUNITATE Personal și sănătate z Situația pandemică - Reducerea vânzărilor z Situația pandemică - Dezvoltarea comerțului online z Dezvoltarea continuă a strategiei de incluziune și diversitate Energie și materii prime z Generarea necontrolată de deșeuri în magazine și consumul nesustenabil z Creșterea gradului de circularitate pentru paleți Piață și clienți z Grad scăzut de interes la nivelul consumatorului pentru produse responsabile z Exploatarea de noi segmente de achiziții locale Construcții şi imobiliare z Restricții de construcție din punct de vedere urbanistic / administrație locală z Acces la surse de energie alternativă Contracte și drept z Penalități monetare mari și de imagine pentru neconformarea cu reglementările DUAL QUALITY pentru produse z Eficientizarea /digitalizarea procesului de achiziții z Implementarea unor proceduri interne pe conformarea cu cerințele de reglementare DUAL QUALITY pentru produse, poate oferi avantaj Competitiv Ne dorim să fim aproape de toți stakeholderii noștri şi să asigurămmetode de comunicare eficiente, care să permită adresarea rapidă a oricăror așteptări exprimate de aceștia. Astfel, asigurăm metode proactive pentru a identifica nevoile părților interesate. Pentru mai multe informații legate de aceste metode, precum și subiectele abordate și acțiunile întreprinse de noi, te rugăm să consulți pagina 43 din Raportul de Sustenabilitate 2020. În procesul de comunicarea continuă, anual inițiem implicarea părților interesate ca proces integrat din raportarea de sustenabilitate. Pentru prezentul raport am folosit trei metode de angajare a stakeholderilor, ale căror rezultate au stat la baza analizei dublei materialități: z chestionar online adresat tuturor categoriilor de stakeholderi z chestionar intern adresat exclusiv angajaților z interviuri unu la unu cu reprezentanți ai companiei ce ocupă funcții demanagement (șef departament) și middle-managament (coordonator de echipă) Interviurile una la unu reprezintă ometodă nouă, aplicată pentru prima dată în acest an. Scopul acestora a fost de a evalua relevanța pentru business (din perspectiva outside-in) pentru fiecare dintre cele 18 aspecte materiale aferente activității anului 2021. Astfel, am dorit să știm de la colegii noștri ce subiecte ar putea influența modelul de afaceri și performanța economică a companiei și care sunt oportunitățile și riscurile aferente. S-au efectuat interviuri unul la unul cu 8 funcții de management care își desfășoară activitatea în diferite departamente cum ar fi: Resurse Umane, Marketing, Comunicare Corporativă, Achiziții, Vânzări, Logistică, Expansiune și Construcții. În urma interviurilor, s-au evaluat subiectele materiale în funcție de relevanța pentru companie. De asemenea, s-au identificat o listă de riscuri și oportunități. Această listă este una prioritară pentru organizație și va fi inclusă în activitățile de management al riscurilor și dezvoltare strategică în perioada imediat următoare. RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 60/168 CUPRINS DESPRE NOI STRATEGIA DE SUSTENABILITATE SUSTENABILITATE PAS CU PAS SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIA, CLIMA ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RkJQdWJsaXNoZXIy NTg3MTAy