Raport Sustenabilitate

RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 8/168 Despre RAPORT Scopul Raportului Dorim să contribuim activ la un viitor sustenabil cu emisii scăzute de carbon și să aducem plus valoare obiectivelor de dezvoltare durabilă conform cerințelor lansate de Acordul de la Paris. Raportul de Sustenabilitate aferent anului 2021 este cel de-al cincilea raport publicat de către PENNY România. Veți regăsi în el informații cu privire la strategia de sustenabilitate a companiei și o analiză a impactul economic, social și de mediu generat de activitatea noastră zilnică, cât și date cu privire la eforturile noastre de a controla tot mai mult acest impact. Evidențiem activitățile noastre la nivel local ce stau sub umbrela grupului REWE, dar pe care le abordăm strategic și operațional adaptat la specificul pieței din România. Perioada de raportare Raportăm performanțele noastre ne-financiare pe aspectele cheie ale business-ului, acțiunile și provocările, rezultatele și performanțele organizației pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021. Pentru a surprinde progresul față de anul 2020 am utilizat indicatori specifici de raportare la nivel operațional. Vom continua să raportăm date referitoare la performanța ne-financiară a PENNY România în fiecare an. Dorim să fim aproape cu o comunicare transparentă către toți stakeholderii noștri. E important pentru noi să construim și să creăm relații de încredere pe termen lung. Aria de aplicabilitate Raportul surprinde performanțele operațiunilor companiilor REWE România SRL și REWE Projektentwicklung România SRL. Ultimul raport de sustenabilitate al companiei a fost cel lansat pentru exercițiul financiar 2020. Nu există revizuiri de date față de anul anterior de raportare. Cadrul de raportare, referințe și linii directoare După o cercetare în amănunt a standardelor aplicabile în industrie am adus ajustări minime la nivel de teme materiale abordate din perspectiva cerințelor standardului SASB. Pentru definirea limitelor raportului și definirea structurii ne-am concentrat atenția asupra unei analize duble a materialității. Aceasta s-a concentrat pe analiza relevanței subiectelor materiale pentru afacere (perspectiva outside-in) în corelare cu analiza impactul social și de mediu al organizației în comunitate (perspectiva inside – out). În capitolul 3, se pot identifica informații de clarificare asupra schimbărilor minime aduse. Raportul a fost elaborat de către reprezentanții PENNY, cu sprijinul consultantului extern calificat în domeniul sustenabilității, denkstatt România. Raportul a fost realizat urmărind cadrele de raportare SASB (Sustainability Accounting Standards Board) din industria specifică Food Retail & Distributor Industry și metodologia propusă de standardele GRI - Global Reporting Initiative și îndeplinește cerințele opțiunii Core (de bază). Lista completă a standardelor și indicatorilor aparținând celor două cadre de raportare, se regăsesc în ultima secțiune din acest raport, denumită „GRI și SASB Index”. De asemenea, raportul întrunește cerințele legale aplicabile la nivel național și internațional cu privire la raportarea ne-financiară. Înțelegerea conținutului Dorim să facem vizibil impactul nostru direct și indirect economic, social și de mediu. De asemenea, este important să evidențiem performanțele noastre în cifre, pentru că măsurăm progresul pentru a ne putea atinge țintele asumate. Astfel, am creat o structură concisă cu ajutorul căreia să poți identifica mai simplu și facil aspecte ale afacerii noastre, informații cu privire la relevanța temelor materiale, cum gestionăm impactul în comunitate, informații cantitative despre performanțele noastre și nu în ultimul rând inițiativele noastre care vor conduce către atingerea țintelor asumate. Pentru aceasta vei regăsi în raport pictograme specifice de interes care au o semnificație aparte. EXPLICAREA IMPACTULUI CUM CONTROLĂM IMPACTUL IMPACTUL ȘI PERFORMANȚA NOASTRĂ ÎN CIFRE INIȚIATIVE PENTRU PROGRES Asigurarea externă Ne dorim să avem succes economic pe termen lung și să ne proiectăm activitățile comerciale astfel încât să răspundă nevoilor comunităților cu o amprentă mai redusă asupra mediului. Pentru a integra sustenabilitatea în comunitate, este nevoie de clienți bine informați. Doar astfel de clienți vor fi preocupați de această problemă și o vor include în decizia lor de cumpărare. Astfel, succesul nostru pe termen lung se bazează pe transparență în raportarea acțiunilor noastre. Când vine vorba de raportarea acțiunilor din aria sustenabilității, termenul de „asigurare” înseamnă pentru noi un audit extern, în cadrul căruia evaluăm credibilitatea, acuratețea și relevanța raportului nostru. Raportul pentru 2021 reflectă angajamentul nostru față de principiile sustenabile și eforturile de îmbunătățire continuă a performanței. Acesta a fost supus unui audit independent de asigurarea limitată efectuat de Pricewaterhouse Coopers (PwC), indicatorii auditați fiind prezentați la pag. 150. CUPRINS DESPRE NOI STRATEGIA DE SUSTENABILITATE SUSTENABILITATE PAS CU PAS SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIA, CLIMA ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RkJQdWJsaXNoZXIy NTg3MTAy