Raport Sustenabilitate

IMPACT ECONOMIC SOCIAL MEDIU Eficiență energetică Consumul nostru de energie poate fi foarte costisitor și, în majoritatea cazurilor, acest lucru se reflectă în prețurile bunurilor noastre pe care le vindem în magazinele noastre. Principala oportunitate pentru noi este să investim în energie curată, astfel încât prețurile la energie vor afecta mai puțin bunurile noastre pe termen mediu și lung. Cu un consummare de energie, avem o intensitate poate mai mare față de alte companii, astfel am putea contribui din păcate la un preț mai mare al energie, dar prin acțiunea noastră oferim oportunități prin punerea la dispoziție a sistemelor noastre de producere de energie din surse regenerabile în rețeaua națională oferind o aprovizionare cu energie verde pe piața din România În magazinele noastre consumăm energie pentru a încălzi și răci spațiile necesare operațiunilor noastre. Astfel, dorim să ne reducem energia și să folosim, de asemenea, SRE (surse regenerabile de energie) pentru a reduce amprenta de CO2 și pentru a avea un impact mai mic asupra mediului. Protecția climei În viitorul apropiat s-ar putea să fim afectați de taxele pe CO2 care vor aduce efort economic companiei noastre. Efortul nostru este să identificăm oportunități curate pentru a reduce emisiile de CO2, astfel încât taxele noastre viitoare să fie scăzute. Consumul de energie aduce emisii de GES care contribuie substanțial la schimbările climatice și alte efecte negative care ar putea afecta oamenii și comunitățile. Schimbările climatice reprezintă principalele provocări ale zilelor noastre. Înțelegem și stabilim obiective strategice și acțiuni pentru a atenua impactul organizației noastre prin crearea de programe/proiecte care vor contribui la ținta de atenuare a temperaturii globale la 1,5 grade. Conservarea resurselor Energia, apa, combustibilul și alte resurse sunt valoroase și foarte costisitoare și suntem conștienți. Prin acțiunile noastre putem contribui la reducerea consumului și a costurilor asociate resurselor. Dezvoltarea societății depinde de disponibilitatea și calitatea resurselor. Contribuim la conservarea resurselor folosite în activitatea noastră prin susținerea economiei circulare și reducerea consumului de utilități. În acest fel creștem disponibilitatea resurselor pentru comunitățile din jurul nostru. Resursele planetei nu sunt infinite. Prin utilizarea energiei, a apei și a punerii la dispoziție pe piață a produselor ambalate, contribuim la un impact negativ. Cu toate acestea, luăm în considerare și orice oportunități pe care le identificăm pentru a ne atenua impactul și pentru a consolida zona pozitivă pentru a contribui pe termen mediu și lung la o producție și un consum durabil. Logistică și mobilitate Mobilitatea și logistica reprezintă un aspect material cu impact asupra factorului economic al companiei noastre și al colaboratorilor noștri. Optimizarea transporturilor rutiere de marfă duce la economii considerabile. Contribuim la crearea de locuri de muncă pentru furnizorii noștri, dar și prin creșterea numărului de angajați care lucrează în domeniul logisticii. Dar, uneori, logistica și mobilitatea noastră pot adăuga și un impact negativ din punct de vedere social (cum ar fi distorsiunea zgomotului, noxele etc.). Consumul de combustibil și generarea noxelor specifice transportului aduc un impact negativ asupra mediului înconjurător. Dotarea flotei proprii cu vehicule cu consum și emisii reduse și, de asemenea, instalarea încărcătoarelor pentru flota VER (Vehicule cu emisii reduse) în apropierea magazinelor noastre, aduce un impact pozitiv pentru mediul înconjurător.  Clădiri Verzi Proiectarea, construcția și exploatarea clădirilor compun, la nivel mondial unul dintre segmentele cele mai consumatoare de resurse. Investim în dezvoltarea clădirilor verzi și în acest fel dorim să reducem costurile de operare, creștem valoarea activelor, optimizăm performanța economică în ciclul de viață și nu în ultimul rând, să îmbunătățim productivitatea angajaților prin asigurarea unor medii de lucru moderne și eficiente. Odată cu proiectarea și construcția clădirilor verzi, sunt implicate și impactate și comunitățile locale prin activitățile de planificare a amplasamentului și amenajare a terenului. În perioada de exploatare, beneficiile sociale ale clădirilor verzi sunt definite de îmbunătățirea sănătății și confortul clienților și a angajaților, prin îmbunătățirea calității aerului din interiorul magazinelor. Clădirile verzi aduc un impact pozitiv asupra mediului înconjurător, în cadrul tuturor fazelor de dezvoltare și maturitate ale clădirii. Astfel, principalele avantaje pentru mediu în faza de proiectare și construcție sunt protejarea și susținerea biodiversității și conservarea resurselor prin utilizarea materialelor sustenabile. În faza de exploatare, principalele avantaje sunt eficientizarea energetică, conservarea resurselor naturale prin reducerea consumurilor și susținerea economiei circulare. Aspectele noastre materiale semnificative – pilonul ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE CUPRINS DESPRE NOI STRATEGIA DE SUSTENABILITATE SUSTENABILITATE PAS CU PAS SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIA, CLIMA ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RkJQdWJsaXNoZXIy NTg3MTAy