Raport Sustenabilitate

Intervenții în zona strategică Pentru a ne îndeplini angajamentul față de mediul înconjurător și pentru a aduce plusvaloare prin activitatea noastră, am implementat sustenabilitatea în primul rând în zona strategică, prin obiective, ținte și planuri de acțiuni specifice. Astfel, principalul motor al activităților noastre de susținere a protecției mediului și a comunităților din care facem parte este obiectivul nostru de a atinge neutralitate climatică până în 2040. Pentru aceasta, într-o primă etapă, emisiile totale de gaze cu efect de seră vor fi reduse cu 30% până în 2030, comparativ cu anul de bază 2019. Astfel, la PENNY România vom continua să luăm măsuri consecvente pentru a preveni sau reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Indicatori cheie de performanță Obiectiv Reducerea emisiilor totale de gaze cu efect de seră la nivel de companie (REWE Group) O reducere cu 30% până în 2030 comparativ cu 2019 Neutralitate climatică la nivel de companie (REWE Group) Neutralitate climatică până în 2040 Dintremăsurile aplicate în anul 2021 în acest sens, celemai importante intervenții sunt: z Programeledeeficiențăenergetică,prina căror implementareamatins obiectivele stabilite pentru anul 2022 z Dezvoltareaprogramului „Clădiri verzi” și certificarea BREEAMinUse amagazinelor noi deschise z Încheierea de parteneriate specifice, pentru îndeplinirea obiectivelor de sustenabilitate asumate, dar și pentru conformarea legală z Digitalizare și inovare tehnică, prin îmbunătățirea tehnologiilor folosite în activitatea operațională, cum ar fi sistemele de ventilație, și prin îmbunătățirea infrastructurii IT RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 92/168 CUPRINS DESPRE NOI STRATEGIA DE SUSTENABILITATE SUSTENABILITATE PAS CU PAS SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIA, CLIMA ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RkJQdWJsaXNoZXIy NTg3MTAy