Raport Sustenabilitate

Au fost luate în considerare subiectelemateriale ESG relevante pentru afacere. Acestea au fost cântărite din perspectiva rezultatului dat de matrice dar și din perspectiva potențialei influențe pe care compania o are în lanțul de valoare sau asupra unui grup aparte de stakeholderi. Grupurile de stakeholderi în 2021 au rămas aceleași ca și în anii anteriori (pag. 43 din Raportul de Sustenabilitate 2020), iar lista completă este prezentă în tabelul de mai jos. Astfel au fost considerate unele limitări și arii de aplicare care au fost luate în considerare în conținutul raportării. Domeniul de aplicare și limitările aspectelor materiale Nr. Subiect material Intern Limitări Extern Limitări 1 Guvernanță și Management sustenabil PENNY F, AUTP, M 2 Managementul riscului și Conformare PENNY F, AUTP, C, M, ONG 3 Model de business sustenabil PENNY F, C, M 4 Securitate cibernetică PENNY  F, AUTP, U, ONG, C, M  1 Etica în procesele de aprovizionare şi livrare PENNY F, AUTP  2 Tratarea responsabilă a animalelor de fermă PENNY  F, AUTP, I, ONG, M, C 3 Protecția mediului PENNY  F, C  4 Nutriție PENNY C, F, AUTP, AP  1 Eficiență energetică PENNY F, AUTP, U, ONG, C, M 2 Protecția climei PENNY F, AUTP, U, ONG, C, M 3 Conservarea resurselor PENNY  F, AUTP, C, M  4 Logistică și mobilitate PENNY  C,F,M  5 Clădiri verzi PENNY F, AUTP, U, ONG, C, M 1 Angajați PENNY AUTP, C  2 Responsabilitate socială PENNY C, F, U, ONG, AUTP, M 3 Educație și conștientizare PENNY U, C, AUTP 4 Comunități locale PENNY C, F, ONG, AUTP, M  5 Managementul risipei alimentare PENNY F, AUTP, C, M, ONG  Legendă: Grupe de părți interesate: REWE – REWE include părțile interesate din cadrul PENNY România (angajați, management) și acționari și reprezentanți de la nivelul REWE Group C – Consumatori/Clienți F – Furnizori (incluzând furnizor de materii prime (food), Furnizor de materii prime / materiale (non-food), Furnizor de servicii, Furnizor de servicii externalizate ONG – ONG-uri AUTP – Autorități publice U – Universități/Școli M – Media RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 58/168 CUPRINS DESPRE NOI STRATEGIA DE SUSTENABILITATE SUSTENABILITATE PAS CU PAS SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIA, CLIMA ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RkJQdWJsaXNoZXIy NTg3MTAy