RO_Sustenabilitate PENNY Interactiv

2022 RAPORT DE SUSTENABILITATE

CUPRINS. Mesaj Directori Generali – Un an de progres 4 Repere de Sustenabilitate 6 Viitorul se face azi 8 Despre RAPORT 10 DESPRE NOI ȘI LANȚUL NOSTRU VALORIC 12 STRATEGIA DE SUSTENABILITATE 28 Strategia de Sustenabilitate PENNY România 30 Alinierea pilonilor de sustenabilitate PENNY la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ONU (ODD-uri) 31 Comitetul operațional pe sustenabilitate 32 SUSTENABILITATE PAS cu PAS 34 Analiza materialității 35 Matricea materialității 38 Implicarea Stakeholderiilor 43 GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI AFACERE 48 Managementul la cel mai înalt nivel 53 Model de business sustenabil 62 Managementul riscului și Conformarea 78 Securitatea cibernetică 84 SORTIMENT SUSTENABIL 88 Regionalitate și produse locale 92 Etică în procesele de aprovizionare 104 Tratarea responsabilă a animalelor de fermă 112 Managementul ambalajelor 118 Promovarea nutriției sănătoase 124 ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE 130 Protecția climei 136 Conservarea resurselor 152 Logistică și Mobilitate 164 Clădiri verzi 170 ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE 174 Bunăstarea angajaților 178 Responsabilitate socială 204 Comunități locale 210 Educație și conștientizare 218 Managementul Risipei Alimentare 222 ASIGURAREA RAPORTULUI 232 INDEX de conținut GRI & SASB 238 GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI AFACERE SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 4/250 Dragi prieteni, Într-o lume în continuă schimbare, ne asumăm responsabilitatea de a aduce valoare în comunitățile în care operăm pentru ca generațiile următoare să aibă parte de un viitor cât mai bun. În cadrul PENNY, sustenabilitatea este un fundament solid pe baza căruia au luat naștere și s-au dezvoltat obiectivele noastre pentru un viitor responsabil. Credem că numai prin respect pentru resurse, grijă pentru mediu, apreciere pentru colegi, parteneri și furnizori devenim un exemplu de business sustenabil și de încredere. Pentru că la PENNY, Viitorul se face AZI, acționăm acum pentru succesul de mâine. Astfel, în 2022, ne-am asigurat că fiecare acțiune pe care am întreprins-o s-a aflat sub unul din cei trei piloni de sustenabilitate PENNY: z Sortiment sustenabil – pentru că dezvoltarea unui sortiment sustenabil și promovarea consumului de produse de acest fel reprezintă obiectivele noastre principale, oferind o alimentație echilibrată cu produse locale și regionale. z Energie, climă și resurse – prin eficiența energetică, clădiri verzi, mobilitate electrică, monitorizare online. z Angajați și societate – prin responsabilitate socială și managamentul risipei alimentare. Suntem mândri de ceea ce am realizat în 2022. Am continuat să sprijinim producătorii locali și să le oferim clienților noștri un sortiment sustenabil prin obiectivul TripluRO (3RO), asumat încă din 2020. Până la finalul acestui an, ne propunem ca 60% din sortimentul din magazinele noastre să fie produs, procesat și să aibă ingredientul principal din România. Parte din TripluRO, în 2022, am lansat inițiativa „100 de idei de business pentru România”, prin care am analizat 100 de oportunități de dezvoltare a unor afaceri locale din industrii precum agricultura, ambalajele sau produsele cosmetice, pentru a găsi soluții care vor putea oferi românilor, într-un viitor cât mai apropiat, produse 100% românești. Anul 2022, a adus rezultate foarte bune și în ceea ce privește eficientizarea energetică și recalibrarea resurselor, aducând-ne mai aproape de scopul final de avea o amprentă cât mai redusă asupra mediului și de a atinge neutralitatea climatică. Și pentru că la PENNY succesul pornește de la oameni și se întoarce tot la ei, în 2022, am continuat să le demonstrăm tuturor colegilor noștri de ce merităm să fim Top Employer în România, prin programe și beneficii menite să le ofere un raport viață personală – viață profesională cât mai bun. Am declarat 2023 anul sustenabilității la PENNY. Suntem determinați să fim în continuare un actor important în retail-ul românesc, prin adoptarea de măsuri și acțiuni sustenabile, care ne ajută să construim un viitor mai bun, mai sigur și mai verde pentru toți. În paginile ce urmează, vă invităm să parcurgeți proiectele noastre cu impact în comunitate și asupra mediului înconjurător. Lectură plăcută! STRATEGIA DE SUSTENABILITATE DESPRE NOI ȘI LANȚUL NOSTRU VALORIC VIITORUL SE FACE AZI REPERE DE SUSTENABILITATE MESAJ DIRECTORI GENERALI CUPRINS SUSTENABILITATE PAS CU PAS

Daniel Gross – CEO Raffaele Balestra – CFO Marek Doležal – COO Viitorul îl facem noi! GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI AFACERE SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 6/250 Repere de Sustenabilitate GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI AFACERE. SORTIMENT SUSTENABIL. z 87,91% ponderea cheltuielilor cu furnizorii locali z 28% proporția produselor produse 3RO (au ingredientul principal provenit din România, sunt procesate în România, sunt ambalate în România) z 69,61% proporția produselor alimentare de origine regională (din România) z 165 de măcelării partenere ale fermierilor și producătorilor locali z 48 de articole ecologice și pentru dietă specială comercializate z 103 articole nou dezvoltate cu ambalaje secundare certificate FSC z 336 magazine operaționale z 1,46 miliarde Euro venituri nete z 96,09 milioane Euro cheltuieli cu salariile și beneficiile pentru angajați z 99,98 milioane Euro taxe și impozite plătite z peste 345 000 de clienți au trecut pragul magazinelor PENNY zilnic z 6,51% cota de piaţă Suntem aproape de consumatorii noștri cu sortimente sustenabile! Administrarea afacerii noastre se bazează pe un model de business sustenabil! STRATEGIA DE SUSTENABILITATE DESPRE NOI ȘI LANȚUL NOSTRU VALORIC VIITORUL SE FACE AZI REPERE DE SUSTENABILITATE MESAJ DIRECTORI GENERALI CUPRINS SUSTENABILITATE PAS CU PAS

ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE. ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE. Cultura Noastră este definită de modul în care ne tratăm oamenii! Depunem eforturi pentru a atinge neutralitate climatică! z 11% reducere emisiilor CO2-eq z 6% scădere consum specific de energie electrică z 6 242 MWh energie verde produsă intern cu 64 sisteme de panouri fotovoltaice z 0 magazine proprii încălzite pe bază de combustibili fosili z 53 amplasamente dotate cu stații de încărcare pentru mașini electrice z 23 de magazine certificate BREEAM in use z 6 596 angajați activi la final de an z 153 782 ore de instruire z 75% rata de promovare internă pentru poziții de management z 56,5% femei în poziții de management z 976 000 Euro investiți în comunitate z 350 tone de surplus de alimente donate GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI AFACERE SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 8/250 accesibil persoanelor cu dizabilități echiparea cu monitoare a zonelor de vânzare din dreptul produse de panificație dispun de monitorizare video VIITORUL se face azi STRATEGIA DE SUSTENABILITATE DESPRE NOI ȘI LANȚUL NOSTRU VALORIC VIITORUL SE FACE AZI REPERE DE SUSTENABILITATE MESAJ DIRECTORI GENERALI CUPRINS SUSTENABILITATE PAS CU PAS

Responsabilitatea noastră Ne-am asumat o strategie de sustenabilitate din dorința de a contribui și de a crea un business sustenabil în piața din România și a crește calitatea vieții comunităților locale. Ne-am aliniat obiectivele strategice cu Obiectivele de Dezvoltare Durabile pentru că doar așa putem contribui la țintele UE atribuite conform Pactului Climatic European. Avem convingerea că o afacere sustenabilă nu se construiește în detrimentul oamenilor sau al planetei. Presiunile actuale datorate schimbărilor climatice aduc multe provocări. Când ne gândim la efectele schimbărilor climatice suntem mereu atenți care este riscul pentru afacerea noastră dar și cum putem genera oportunități pentru aceasta contribuind în același timp la un echilibru și sinergii pentru comunitățile locale. Colegii noștri, dar și managementul, sunt conștienți că doar printr-o forță comună putem face parte din schimbare: o schimbare care poate aduce un viitor mai bun pentru noi toți. Schimbarea necesită forțe unite a tuturor stakeholderilor, înțelegerea provocărilor, evaluarea acestora, acțiuni și colaborări comune în lanțul valoric și acțiuni colective din partea tuturor. Prin interviurile realizate anul acesta la nivelul implicării stakeholderilor am înțeles și mai bine cât de mult contează ceea ce facem. Direcțiile noastre sunt cele care sunt în asentiment cu nevoia locală, cu așteptările și nevoile multor grupe de stakeholderi. Cu siguranță încă mai avem mult de lucru dar în acest raport ne expunem concret preocupările pe aspecte materiale importante pentru afacerea noastră și cartografiem concret cum producem valoare pentru afacere dar și pentru comunitățile noastre. În prezentul raport, dragă cititorule, vei descoperi imaginea de ansamblu asupra activităților noastre existente care contribuie la realizarea ODD-urilor (Obiectivelor de Dezvoltare Durabile), precum și munca noastră de integrare a acestor obiective și operaționalizarea lor în practică. Pentru o mai bună înțelegere a conținutului veți regăsi performanța noastră transpusă în „Fapte și Cifre”. O incursiune frumoasă în sfera faptelor bune lansate în societate, dar și a echilibrului pe care noi în permanență îl urmărim atunci când dorim creșterea afacerii, să o facem responsabil cu un minim impact negativ posibil și cu generarea de valoare pe termen lung. Ce vei regăsi? z Date despre PENNY și Grupul REWE pag. 12 z Strategia de Sustenabilitate PENNY pag. 26 z Informații despre recomandările venite de la voi cititorului ca parte din grupuri de stakeholderi relevanți pag. 46 z Informații referitoare la aspecte privind Angajații și Societate pag. 172 z Informații referitoare la aspecte privind Sortimentul Sustenabil pag. 86 z Informații referitoare la aspecte privind grija pentru Energie, Climă şi Resurse pag. 128 Motto-ul nostru: „Economisim bani, nu dragoste”, de aceea, suntem aproape de consumatorii noștri într-un mod responsabil. Contribuim activ la o parte din nevoile consumatorilor: z nevoia acestora pentru produse locale, z asigurarea unei mobilități durabile, z alegerea produselor aplicând un bun raport calitatepreţ, z reciclarea ambalajelor, z utilizarea energiei regenerabile, z eficientizarea energetică, z eficientizarea operațională ca parte din impactul economic și asigurarea unui mediu mai sigur, pentru o comunitate frumoasă și sănătoasă, z educația de mediu pentru consumatori în general, z un mediu de lucru sigur, inclusiv, orientat spre etapele vieţii, z creșterea calității vieții, z susținerea comunităților locale. De-a lungul lecturii acestui raport veți avea posibilitatea de a identifica cum PENNY, bazat pe strategia de sustenabilitate și obiectivele asumate, își definește inițiative pentru a îndeplini responsabil misiunea de business și depune eforturi pentru a întruni nevoia comunităților locale și a consumatorilor ei. MULȚUMIRI Vom continua să creștem într-o manieră sănătoasă și responsabilă în următorii ani, luând în considerare în permanență standardele internaționale pentru practici de afaceri responsabile. Mulțumim tuturor stakeholderilor noștri pentru recomandările primite de-a lungul chestionărilor online. Apreciem că au fost și ne sunt alături. Împreună putem crea un viitor mai bun creând sinergii între preocupările businessului nostru responsabil aliniat cu așteptările tuturor celor interesați. Așa cum ne-am obișnuit din anii precedenți suntem foarte atenți la recomandări și le vom prelua în analiză internă la nivel de Comitet de Sustenabilitate. În continuare echipa noastră de sustenabilitate salută toate sugestiile tale sau întrebările tale primite pe adresa contact@penny.ro sau presa@penny.ro. Efortul, progresul și succesul nostru le aparține angajaților noștri talentați și dedicați. Mulțumim pe această cale tuturor! Vom rămâne parteneri în crearea unui viitor mai bun. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI AFACERE SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 10/250 Scopul Raportului Ca parte a Grupului internațional REWE, noi, PENNY România, ne poziționăm ca un discounter local care dorește să contribuie activ la un viitor sustenabil. Acest obiectiv înseamnă pentru noi un viitor cu emisii scăzute de carbon, o calitate crescută a vieții clienților noștri, un management foarte bun al resurselor, parteneriate colaborative în lanțul de aprovizionare, reducerea poluărilor și contribuții substanțiale în comunitățile în care activăm. Prin acțiunile noastre dorim să aducem plus valoare obiectivelor de dezvoltare durabilă conform cerințelor lansate de Pactul de la Paris. Raportul de Sustenabilitate aferent anului 2022 este cel de-al șaselea raport publicat de către PENNY România. Veți regăsi în el informații cu privire la strategia de sustenabilitate a companiei și o analiză a impactul economic, social și de mediu generat de activitatea noastră zilnică. De asemenea ne-am dorit să fim transparenți cu eforturile noastre de a controla tot mai mult acest impact. Evidențiem activitățile noastre la nivel local ce stau sub umbrela Grupului REWE, dar pe care le abordăm strategic și operațional adaptat la specificul pieței din România. Perioada de raportare Raportăm anual performanțele noastre ne-financiare pe aspectele cheie ale businessului considerând preocupările noastre economice, sociale și de mediu. În prezentul raport comunicăm acțiunile și provocările, rezultatele și performanțele organizației pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022. Pentru a surprinde progresul față de anul 2021 am utilizat indicatori specifici de raportare la nivel operațional asimilați conform standardului de raportare GRI 2021. Acolo unde am considerat că este necesar am marcat progresul raportând progresul eșalonat pe doi sau trei ani. Vom continua să raportăm date referitoare la performanța ne-financiară a PENNY România în fiecare an. E important pentru noi să construim și să creăm relații de încredere pe termen lung de aceia comunicăm transparent către toți stakeholderii noștri aceste informații. Aria de aplicabilitate Raportul surprinde performanțele operațiunilor companiilor REWE România SRL și REWE Projektentwicklung România SRL. Ultimul raport de sustenabilitate al companiei a Despre RAPORT fost cel lansat pentru exercițiul financiar 2021. Am revizuit câteva date raportate în anul anterior, acestea fiind evidențiate prin note de subsol la datele cantitative raportate pentru aspectul material specific. Metoda de colectare a datelor pentru a măsura produsele regionale la nivel de companie a fost modificată în 2022. Indicatorii pentru anul 2021 au fost recalculați folosind noua metodă și este posibil să nu mai corespundă cu informațiile conținute în raportul de sustenabilitate pentru 2021. Anul 2019 a fost definit ca un nou an de referință pentru obiective cu privire la reducerea emisiilor de CO2. Noile obiective corespund unui nivel de emisii care ia în considerare efectul pozitiv creat de utilizarea energiei electrice verzi. Indicatorii pentru anii 2019, 2020 și 2021 au fost recalculați pe această bază și este posibil să nu mai corespundă cu informațiile conținute în rapoartele de sustenabilitate pentru 2019, 2020 și 2021. Cadrul de raportare, referințe și linii directoare Am reanalizat în amănunt standardele aplicabile în industrie și am considerat să aducem ajustări minime la nivel de teme materiale abordate din perspectiva cerințelor standardului SASB. Pentru definirea limitelor raportului și definirea structurii ne-am concentrat atenția asupra unei analize duble a materialității. Aceasta s-a concentrat pe analiza relevanței subiectelor materiale pentru afacere (perspectiva outside-in) în corelare cu analiza impactul social și de mediu al organizației în comunitate (perspectiva inside-out). La capitolul 3, se pot identifica informații de clarificare asupra abordărilor. Raportul a fost elaborat de către reprezentanții PENNY, cu sprijinul consultantului extern calificat în domeniul sustenabilității, denkstatt România. Raportul a fost realizat urmărind cadrele de raportare SASB (Sustainability Accounting Standards Board) din industria specifică Food Retail & Distributor Industry și metodologia propusă de standardele GRI – Global Reporting Initiative 2021. Lista completă a standardelor și indicatorilor aparținând celor două cadre de raportare, se regăsesc în ultima secțiune din acest raport, denumită „GRI și SASB Index”. Raportul întrunește cerințele legale aplicabile naționale și internaționale cu privire la raportarea nefinanciară. STRATEGIA DE SUSTENABILITATE DESPRE NOI ȘI LANȚUL NOSTRU VALORIC VIITORUL SE FACE AZI REPERE DE SUSTENABILITATE MESAJ DIRECTORI GENERALI CUPRINS SUSTENABILITATE PAS CU PAS

Înțelegerea conținutului Am menținut și pentru acest raport același tip de structură concisă ca pentru raportul la nivelul anului 2021, pentru a veni în ajutorul cititorilor să înțeleagă conținutul prezentului raport. Structura facilitează o identificare mai simplă și facilă a aspectelor cheie ale afacerii noastre. Facem vizibil impactul nostru direct și indirect economic, social și de mediu și îl explicăm. Pe de altă parte este important să informăm cum controlăm impactul creat și mai departe să evidențiem performanțele noastre în cifre. Măsurăm atât progresul pentru a ne putea atinge țintele asumate prin obiectivele noastre de sustenabilitate dar și progresul prin obiectivele operaționale care susțin diminuarea impactului. Pentru aceasta veți regăsi în raport pictograme specifice de interes care au o semnificație aparte. EXPLICAREA IMPACTULUI CUM CONTROLĂM IMPACTUL IMPACTUL ȘI PERFORMANȚA NOASTRĂ ÎN CIFRE INIȚIATIVE PENTRU PROGRES Asigurarea externă Ne dorim clienți bine informați preocupați de problemele și provocările de mediu și sociale ale comunităților locale. Este foarte important pentru noi să comunicăm transparent. Aceasta face parte integrantă din procesul de conștientizare a sustenabilității în comunitate. Astfel clienții vor fi tot mai deschiși în a-și asuma o decizie de cumpărare care să fie în beneficiul comunităților locale dar și în beneficiul propriu. Când vine vorba de raportarea acțiunilor din aria sustenabilității, termenul de „asigurare” înseamnă pentru noi un audit extern, în cadrul căruia evaluăm credibilitatea, acuratețea și relevanța raportului nostru. Raportul cu date ne-financiare pentru anul financiar 2022 reflectă angajamentul nostru față de principiile sustenabile și eforturile de îmbunătățire continuă a performanței. Acesta a fost supus unui audit independent de asigurare limitată efectuat de Pricewaterhouse Coopers (PwC), indicatorii auditați fiind prezentați la pag. 230. Practica de asigurare a informațiilor conținute în rapoartele de sustenabilitate PENNY este bazată pe decizia managementului de a crea o verificare internă a proceselor și datelor expuse transparent în raport. Solicitarea auditării și asigurării limitate a rapoartelor se realizează anual și se solicită expertiza pe asigurare din partea entităților cu experiență în domeniu care utilizează în acest proces standarde internaționale acceptate. Solicităm aceste procese de asigurare din partea entităților independente de companie cu care aceasta nu a avut relații comerciale sau de servicii specifice pe domeniul auditat și verificat pentru a dovedi imparțialitatea procesului și al rezultatelor acesteia. „Raportul independent de Asigurare Limitată cu privire la indicatorii Selectați aferenți Raportului de Sustenabilitate” de la finalul raportului (pag. 234) evidențiază modalitatea de asigurare a raportului, standardul utilizat, limitările asigurării cât și indicatorii verificați. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI AFACERE SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 12/250 DESPRE NOI ȘI lanțul nostru valoric STRATEGIA DE SUSTENABILITATE DESPRE NOI ȘI LANȚUL NOSTRU VALORIC VIITORUL SE FACE AZI REPERE DE SUSTENABILITATE MESAJ DIRECTORI GENERALI CUPRINS SUSTENABILITATE PAS CU PAS

PENNY România este parte a Grupului internațional REWE, unul dintre liderii sectorului comercial și de turism din Europa. Grupul REWE include două grupuri independente ce provin la rândul lor din două firme-mamă: REWEZENTRALFINANZ eG, Cologne (RZF) și REWE – Zentral-Aktiengesellschaft, Cologne (RZAG). REWE a fost înființată sub numele de REWE (Revisions-verband der Westkaufgenossenschaften) în 1927, are sediul central în Köln, are 384 000 de angajați în întreaga Europă. Este prezentă în 21 de țări europene. Segmentul de afaceri International Retailing cuprinde diviziile FullRange Austria, Full-Range CEE și PENNY International. În Full-Range Austria și CEE, supermarketurile și hipermarketurile sunt operate într-un total de 2 784 de puncte de desfacere. Cifra de afaceri externă totală din operațiunile continue a crescut în 2022 cu 10,4% față de anul 2021 de la 76,76 miliarde de euro la 84,76 miliarde de euro Cifra de afaceri în segmentul de afaceri PENNY International a crescut cu 16,7% până la 6,6 miliarde de euro în Italia, Austria, Ungaria, România și Republica Cehă Cifra de afaceri a Grupului REWE – fără a include entitățile independente de retail și la capitaluri proprii – din operațiunile continue a crescut cu 11,3% de la 69,4 miliarde de euro la 77,2 miliarde de euro Anul 2022 s-a încheiat cu succes pentru Grupul REWE* cu o creștere puternică a cifrei de afaceri, oferind din nou dovada puterii sale de performanță în mediul provocator postpandemic respectiv provocările cauzate de războiul din Ucraina. * Company – REWE Group (rewe-group.com) ** Annual Press Conference 2023 – REWE Group (rewe-group.com) Divizia PENNY International operează mărcile PENNY MARKT, PENNY MARKET și PENNY într-un total de 1 703 locații din Italia, Austria, România, Republica Cehă și Ungaria. Investițiile sporite cu 2,8 miliarde de euro în 2022, în ciuda crizelor. După ajustările pentru ratele de schimb, PENNY s-a extins cel mai mult în România, cu o creștere de peste 27%, urmată de Ungaria și Republica Cehă.** GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI AFACERE SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 14/250 Retail în Germania: Retail internațional: Retail de proximitate: Magazine de tip Do-It-Yourself (DIY): Turism: Alte mărci care aparțin Grupului REWE: Activitățile REWE Group la nivel internațional sunt grupate în șase sectoare STRATEGIA DE SUSTENABILITATE DESPRE NOI ȘI LANȚUL NOSTRU VALORIC VIITORUL SE FACE AZI REPERE DE SUSTENABILITATE MESAJ DIRECTORI GENERALI CUPRINS SUSTENABILITATE PAS CU PAS

Sustenabilitatea este o componentă importantă a Grupului REWE, iar valorile sale bine definite şi transparente sunt transpuse inclusiv pentru compania noastră, ghidându-ne în desfășurarea responsabilă a întregii noastre activități. Grupul REWE este una dintre primele companii din sectorul retail care se concentrează și pe sustenabilitate în domeniul finanțării. Produsele și serviciile pot contribui la o lume neutră din punct de vedere climatic și echitabilă din punct de vedere social, iar finanțarea poate face, de asemenea, acest lucru. În primăvara anului 2021, Grupul REWE a deschis prima linie de credit cu accent pe sustenabilitate. Acesta este utilizat pentru refinanțarea liniei de credit sindicalizat în valoare de 1 miliard EUR începând cu 2020. Mai exact, a fost convenită o linie cu un volum de 750 milioane EUR cu un termen de 18 luni, care se bazează pe ratingul ESG al agenției de rating ISS. Această filială a Deutsche Börse AG evaluează Grupul REWE drept C+, câștigându-și statutul Prime. Raportul ISS afirmă că produsele și serviciile durabile se află în centrul strategiei de sustenabilitate REWE. Grupul REWE își desfășoară activitatea prin două companii pe întreaga suprafață a României: z REWE (România) SRL – având ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul (retail), societatea are sediul în Ștefăneștii de Jos, Strada Bușteni, numărul 7, Ilfov, și un capital social de 38 656 600 lei, 100% din acțiunile acestei societăți sunt deținute de REWE Beteiligung Holding International GMBH (DE) z REWE Projektentwicklung România SRL – desfășurând în principal activități imobiliare, societatea are sediul în Ștefăneștii de Jos, strada Bușteni, numărul 7, Ilfov, și un capital social de 1 130 886 440 lei, 100% din acțiunile acestei societăți sunt deținute de REWE Projektentwicklung Gmbh (DE). Entitatea juridică inclusă în acest raport este REWE (România) SRL, iar informațiile și datele prezentate sunt specifice pentru această companie. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI AFACERE SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 16/250 PENNY România – o companie în dezvoltare Direcția noastră de business este ghidată de brandul PENNY International, care este activ în 5 piețe: România, Italia, Austria, Republica Cehă și Ungaria. Nu am ales să implementăm un concept uniform în toate piețele, însă am ales să răspundem exact la cerințele și tendințele de la nivel local. Perspectiva REWE Group este de a dezvolta în continuare poziționarea brandului PENNY ca un discounter adaptat la cerințele naționale specifice, cu o pondere ridicată de produse regionale, cu un raport preț-calitate deosebit de atractiv. Am început activitatea în România în anul 2005 cu primele magazine în format Erkrath. Am deschis primele două magazine de tip discount sub brandul PENNY Market. În anul 2014 am început remodelările în formatul Ambiente; iar apoi în 2017 în Future Store. Acest concept a constituit un real succes, rezultatul fiind ca, la 16 ani distanță de la intrarea pe piață, PENNY să se mândrească cu 336 de magazine, 100% dintre acestea operând sub noul brand unic „PENNY.” Ne descoperim sloganul în anul 2020 „Economisim bani, nu dragoste“, pliat pe înțelegerea modelului nsotru de business a parte integrantă din comunitățile locale și segmentului de clienți către care ne adresăm. Acest slogan dă șansa clienților să cumpere inteligent, fără ca aceștia să renunțe la micile bucurii ale vieții – clipe unice alături de cei dragi și produse delicioase. Echipa PENNY România este preocupata continuu de îmbunătățirea experienței clientilor la cumpărături. De asemenea, modelul de discounter are in centru întotdeauna raportcul calitate-preț corect. În 2020 ne-am setat un obiectiv ambițios, TripluRO (3RO), prin care ne propunem ca până la finalul anului 2023, 60% dintre produsele vândute de noi să aibă ingredientul principal provenit din România, iar produsele să fie procesate și ambalate în România. Strategia de business împletită cu strategia de sustenabilitate completează valorile noastre și modelul de afaceri pe care l-am adoptat. Pro activitatea care ne caracterizează ne-a permis să ne dezvoltăm în mod continuu și să venim în întâmpinarea nevoile clienților noștri. Astfel, ne adaptăm la comportamentele de consum actuale și aducem plus valoare în vieților clienților prin actualizarea și optimizarea formatului magazinelor noastre care oferă o experiență inteligentă pentru cumpărături, cu produse proaspete și calitative care aduc un zâmbet pentru clienții noștri. Evolutia numarului total de magazine și centre logistice  magazine centre logistice Irina BUTNARU Corporate Communications Manager & Spokesperson 163 2014 2005 2007 220 2017 300 2021 336 2022 616 obiectiv 2029 2 3 4 6 1 16 45 STRATEGIA DE SUSTENABILITATE DESPRE NOI ȘI LANȚUL NOSTRU VALORIC VIITORUL SE FACE AZI REPERE DE SUSTENABILITATE MESAJ DIRECTORI GENERALI CUPRINS SUSTENABILITATE PAS CU PAS

În 2020 am demarat noul ciclu strategic, prin care vom investi în România peste 1 miliard de Euro până în 2029 prin măsuri de implementare a celor 7 piloni de dezvoltare: 1. Remodelarea magazinelor și experiență îmbunătățită la cumpărături În 2022, am finalizat procesul de remodelare pentru toate magazinele din rețea. Am început acest proiect în 2020, iar în cei trei ani am remodelat un total de 251 de magazine. În prezent, toate unitățile din România respectă formatul PENNY Punct. 2. Expansiune În 2022, rețeaua PENNY a ajuns la 336 de magazine. De-a lungul celor 12 luni, am deschis 36 de unități noi, fiind primul an din istoria companiei în care am inaugurat peste 30 de filiale în România. Până în 2029, avem în plan să atingem un număr de 600 de magazine și șase centre logistice. 3. Produse din România Sub umbrela obiectivului 3RO (TripluRO), în 2022 am lansat inițiativa „100 de idei de business pentru România”, un demers ambițios prin care ne dorim ca, împreună cu autoritățile relevante și cu mediul de afaceri local, să le oferim românilor cât mai multe produse cu ingredientul principal din România, procesate și ambalate în țară. În prezent, 100% din carnea proaspătă (vită, pui și porc) vândută în magazinele PENNY se aliniază obiectivului 3RO. Continuăm să lucrăm cu responsabilitate la îndeplinirea acestui obiectiv, astfel încât, la finalul lui 2023, să atingem procentul de 60% produse 3RO disponibile la raft. În plus, continuăm să dezvoltăm portofoliul de mărci private și suntem bucuroși că multe produse din game precum Hanul Boieresc sau SuporteRO sunt tot mai căutate de către clienții noștri. 4. Echipa PENNY La PENNY, succesul pornește de la oameni, de aceea investim constant în bunăstarea colegilor noștri. Pentru noi este important ca fiecare angajat PENNY să se simtă apreciat și să aibă garanția unui loc de muncă stabil. De aceea, avem grijă să le oferim colegilor noștri un pachet amplu de beneficii, precum zile suplimentare de concediu sau vouchere și bonusuri de performanță. A fost o mare bucurie pentru noi ca, în 2023, pentru al doilea an consecutiv, să primim certificarea Angajator de Top. 5. Digitalizare Anul trecut, pe lângă continuarea colaborării cu Glovo, am încheiat un nou parteneriat cu Bringo, pentru a fi cât mai aproape de clienții noștri, indiferent de platformele pe care se află aceștia. Tot pentru a întâmpina nevoile clienților, am lansat în 2022 un serviciu de retragere numerar la casele de marcat. Am instalat primele case de tip self-checkout în anumite magazine și, pentru moment, analizăm feedback-ul clienților pentru a vedea dacă reprezintă o opțiune potrivită pentru ei. 6. Sustenabilitatea Și în 2022 am continuat să fim o companie sustenabilă și prietenoasă cu mediul înconjurător. Centrul logistic de la Filiași a obținut certificarea BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assesment Methodology) International New Construction 2016 cu un punctaj record – 92,89%. Eforturile pe care le facem în această direcție au fost recunoscute prin certificarea Gold Award pe care am primit-o în cadrul Corporate Sustainability & Transparency Index 2022, o analiză complexă care urmărește cele mai înalte standarde privind sustenabilitatea. La finalul lui 2022, am semnat o premieră în retailul românesc. Împreună cu partenerii noștri de la Step One Spedition și Mercedes-Benz Trucks & Buses Romania, am început să testăm eActros 300, primul camion electric disponibil în România. 7. Comunicare integrată În 2022, am continuat să fim aproape de fetele și mamele din mediile defavorizate, prin intermediul proiectului Sănătate pentru fiecare comunitate realizat alături de Salvații Copiii. Clienții noștri au sprijinit această inițiativă, cumpărând jucăriile DINO. Tot anul trecut, ne-am bucurat să lansăm „Memoria gustului de vară”, un serial video de cook & travel, alături de Alex Petricean. Acesta a călătorit în opt regiuni din țară și a gătit rețete locale folosind ingrediente de la Hanul Boieresc. RONNY a fost și în 2022 cel mai fidel suporter al echipei Naționale de Fotbal, mergând pe stadioane și fiind implicat în campanii cu influenceri. Pe lângă toate aceste proiecte de succes, am continuat seria de evenimente corporative PENNY la zi cu încă două episoade de care suntem tare mândri. Proiectul PENNY la zi a obținut GOLD Sabre Awards la EMEA Sabre Awards 2022. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI AFACERE SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 18/250 Sebastian COSTIN Head of Expansion Department Indicatori privind evoluția business-ului PENNY Evoluăm an de an și aducem din ce mai multă plus valoare în comunitățile și în mediul în care activăm. Numărul de magazine PENNY Numărul de angajați PENNY +11,63% +12,79% 301 5 815 336 6 559 2021 2021 2022 2022 STRATEGIA DE SUSTENABILITATE DESPRE NOI ȘI LANȚUL NOSTRU VALORIC VIITORUL SE FACE AZI REPERE DE SUSTENABILITATE MESAJ DIRECTORI GENERALI CUPRINS SUSTENABILITATE PAS CU PAS

Dezvoltarea rețelei PENNY presupune și inovație și adaptare la nevoile și cerințele clienților noștri. Astfel, în anul 2021 am deschis 4 magazine cu suprafețe de vânzare mai mici decât un magazin standard PENNY, care oferă o experiență îmbunătățită consumatorilor prin design-ul nou și primitor. În 2022 am adăugat alte trei magazine în portofoliu, unul în Piatra Neamț și două în București, pe bulevardul Liviu Rebreanu, ajungând la 10 astfel de magazine (6 în București, și câte un magazin în municipiile Brașov, Buzău, Bacău și Piatra Neamț). Prin acest concept de ultra-proximitate care este un magazin mai mic de dimensiuni și inclus în clădirile rezidențiale ne propunem să aducem magazinul și mai aproape de clienții noștri. Magazinele sunt integrate în proiecte urbane rezidențiale existente, în cadrul cărora dezvoltăm alternative de modernizare pentru a include inițiative de sustenabilitate care pot reduce costurile de exploatare și întreținere, pot reduce impactul asupra mediului și pot crește adaptabilitatea și rezistența clădirilor. * Din care 0,44 miliarde de LEI din e-commerce. ** (Calcul realizat pe baza datelor Nielsen din serviciul de Retail Audit pentru Total FMCG NielsenlQ (categorii auditate, fără țigări), cote de piață PENNY Market din piață de Total Romania, în valoare, pentru 3 ani (2020, 2021, 2022). (Copyright© 2022, The NielsenlQ Company.) În anul 2022, toate magazinele din rețeaua națională PENNY au fost deservite de 4 depozite logistice centrale, dintre care cel mai recent a fost deschis în 2021 la Filiași, jud. Dolj. În ultimul an am dezvoltat parteneriatul pe care îl avem cu Glovo și am dat start parteneriatului cu Bringo. Suntem deschiși să învățăm și să experimentăm, luând întotdeauna în calcul nevoile clienților. Pe termen lung, acest lucru înseamnă transparență pentru distribuție, dar și în comunicare. Evoluția celor două parteneriate este foarte bună – finalul de an anticipand vânzări de peste 1 milion Eur pe lună, deși serviciile de livrare nu sunt disponibile pentru toate magazinele din țară – doar ce ne apropiem de jumătate dintre ele. Cifra de afaceri (mld. RON) PENNY România Cota de piață PENNY România Profitul net (mil. RON) PENNY România +32,96% +11,09% +23,58% 5,4 5,85 123 7,18* 6,51** 152 2021 2021 2021 2022 2022 2022 GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI AFACERE SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 20/250 Evoluția ponderii magazinelor PENNY în funcție de mărimea orașului Evolutia numarului de magazine 136 126 93 63 90 72 66 50 73 70 53 31 37 33 24 5 Magazine în orașe mici (între 4 000 și 25 000 locuitori) Magazine în orașe mici (între 4 000 și 25 000 locuitori) Magazine în București-Ilfov Magazine în orașe medii (între 25 000 și 90 000 locuitori) Magazine în orașe mari (peste 90 000 locuitori) Magazine în orașe medii (între 25 000 și 90 000 locuitori) Magazine în orașe mari (peste 90 000 locuitori) Magazine în București-Ilfov  2022  2021  2022  2021  2018  2013  2022  2021  2022  2021  2022  2021 PROGRES 2022 vs. 2013 +116% PROGRES 2022 vs. 2013 +80% PROGRES 2022 vs. 2013 +135% PROGRES 2022 vs. 2013 +640% Expansiunea rețelei PENNY în România se realizează conform pilonului de dezvoltare, iar creșterea numărului de magazine rezultă și în schimbarea distribuirii per mediile urbane: 126 72 70 136 90 73 37 33 STRATEGIA DE SUSTENABILITATE DESPRE NOI ȘI LANȚUL NOSTRU VALORIC VIITORUL SE FACE AZI REPERE DE SUSTENABILITATE MESAJ DIRECTORI GENERALI CUPRINS SUSTENABILITATE PAS CU PAS

10 11 Timiș Arad 13 Bihor 9 Maramureș 11 Suceava 9 Neamț 8 Iași 5 Harghita 4 Botoșani 5 Sălaj 7 Cluj 8 Călărași 6 Ialomița 3 Tulcea 5 Brăila 9 Buzău 5 Vrancea 12 Alba 10 Sibiu 13 Brașov 4 Covasna 9 Bacău 2 Vaslui 6 Galați 15 Constanța 10 Mureș 5 BistrițaNăsăud 5 Vâlcea 5 Argeș 8 Teleorman Giurgiu 5 Dâmbovița 12 Prahova 6 Olt 4 Dolj 4 Mehedinți 5 Gorj 6 Caraș Severin 14 Hunedoara 7 Satu Mare București 19 4 18 97 79 69 91 Ilfov ȘTEFĂNEȘTII DE JOS Strada Bușteni 7, Ilfov Suprafață: 30 826 m2 BACĂU Str. Nicolae Bălcescu, Bacău Suprafață: 19 721 m2 TURDA Str. 22 Decembrie 1989 nr. 30, Cluj Suprafață: 27 233 m2 FILIAȘI Bd. Racoțeanu 216, Dolj Suprafață: 23 291 m2 1 NUMĂRUL DE MAGAZINE DIN JUDEȚ NUMĂRUL DE CENTRE LOGISTICE 336 Harta magazinelor și centrelor logistice PENNY în România la 31 decembrie 2022 1 GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI AFACERE SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 22/250 Raluca BEȘCHEA Head of Supply Chain Department Relații de business Activăm ca un discounter în România și derulăm activități în zona de retail – food & non food. Analizăm lanțul valoric din perspectiva impactului direct și indirect pe care îl generăm atât în activitate proprie (magazine și centre logistice) cât și în amonte (lanțul de aprovizionare) și aval de acestea (lanțul de distribuție produse și servicii). Dorim să fim un promotor al sustenabilității în regiunile în care activăm, analizăm orice potențial impact al activității noastre asupra factorilor de mediu și sociali și luăm în considerare riscurile și șansele aduse de factorii externi asupra guvernanței și performanțelor companiei noastre. Pentru noi este important să fim preventivi, să diminuăm impactul negativ și să generăm valoare prin maximizarea impacturilor pozitive. Identificăm orice nou proces sau nevoi asupra cărora putem aduce o contribuție pozitivă. Suntem conștienți de importanța nevoilor stakeholderilor noștri cu care colaborăm pe tot lanțul de valoare fie că sunt producători, manufacturieri, furnizori, angajați și subcontractori din centre logistice REWE, magazine PENNY, clienți, mediul academic, etc. Mulți dintre aceștia pot avea un impact asupra afacerii noastre prin influențe fie în lanțul de aprovizionare fie în cel de distribuție produse. STRATEGIA DE SUSTENABILITATE DESPRE NOI ȘI LANȚUL NOSTRU VALORIC VIITORUL SE FACE AZI REPERE DE SUSTENABILITATE MESAJ DIRECTORI GENERALI CUPRINS SUSTENABILITATE PAS CU PAS

Dana BĂLĂNESCU Digital Commerce Operations Manager Lanțul de aprovizionare și de distribuție Față de anul anterior, nu au existat schimbări majore privind localizarea furnizorilor, structura lanțului de aprovizionare, sau relația cu furnizorii, inclusiv procedurile de selectarea a furnizorilor sau cele de încheiere sau încetare a contractelor. Astfel, ne continuăm eforturile de a îmbunătăți capacitățile acestor actori din lanțul de aprovizionare și de distribuție, cu care colaborăm în mod activ pentru a asigura sustenabilitate produselor și serviciilor oferite de PENNY către toți clienții. Realizăm acest lucru prin controlul calitativ și cantitativ al aprovizionării și dezvoltarea criteriilor ecologice și sociale în selectarea furnizorilor. Produsele comercializate de PENNY implică colaborarea cu numeroși actori în lanțul valoric, iar structura generală a acestora este: producători, furnizori, centre logistice, magazine PENNY, parteneri E-Commerce, clienți. În ceea ce privește furnizorii externi, am dezvoltat lanțuri de aprovizionare sustenabile, pe baza aplicării principiilor dezvoltării durabile, controlul aprovizionării și dezvoltarea criteriilor ecologice în selectarea furnizorilor. Marfa pe care o primim de la aceștia este examinată de către angajații noștri, care sunt instruiți periodic pe teme referitoare la cerințele de igienă și la alte cerințe necesare pentru manevrarea mărfurilor. Pe lângă continuarea colaborării cu Glovo, în anul 2022 am încheiat un nou parteneriat cu Bringo, pentru a fi cât mai aproape de clienții noștri, indiferent de platformele pe care se află aceștia. Împreună cu partenerii noștri de la Step One Spedition și Mercedes-Benz Trucks & Buses Romania, am început să testăm eActros 300, primul camion electric disponibil în România pentru transportul produselor pe care le punem pe raft. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI AFACERE SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 24/250 Alexandru IANCU National Sales Director Amplasamente Remodelăm magazinele noastre pentru a da o experiență plăcută cumpărăturilor pentru clienții noștri. Formatul Future Store a fost ultimul concept de magazine dezvoltat în ultimii ani. La final de 2022 toate magazinele erau remodelate sub acest concept și am început să proiectăm viitorul concept de magazine care creează un univers nou al cumpărăturilor aliniat noilor tendințe de consum, piață și tehnologie. Noul concept de magazin este de origine românească. Clienții noștri sunt interesați și au o afinitate aparte pentru produse locale ceea a condus la validarea angajamentului nostru pentru oferirea unui sortiment divers local. Cu orice concept nou de magazine cu care venim în atenția clienților noștri întărim promisiunea noastră care se îndreaptă spre localizare și calitatea produselor în magazinele noastre. Lucrăm în mod constant la îmbunătățirea gamei comerciale, proceselor interne, noilor instrumente de comunicare și plată precum și asupra metodelor de îndeplinire a comenzilor. Infrastructura magazinelor include din ce în ce mai multe elemente digitale, cum ar fi sistemul de comunicare prin căști pentru angajați, etichete de preț electronice sau monitorizarea electronică a stocului de patiserie proaspătă. Toate magazinele nou deschise PENNY sunt certificate BREEAM In-Use (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) ceea ce confirmă atenția deosebită pe care o acordăm principiilor de sustenabilitate, aliniate la legislația europeană și la cerințele de mediu la nivel global. Echipăm magazinele și centrele logistice cu panouri fotovoltaice pentru a reduce impactul de mediu datorat consumurilor de energie. În anul 2022 am echipat 12 noi magazine cu panouri fotovoltaice. Ne-am menținut certificarea pe sistemul de management energetic conform standardului ISO 50001 având un program de management energetic coerent și direcționat spre eficiență energetică a operațiunilor și a clădirilor noastre. 50001 Certificat Sistem de Management Energetic STRATEGIA DE SUSTENABILITATE DESPRE NOI ȘI LANȚUL NOSTRU VALORIC VIITORUL SE FACE AZI REPERE DE SUSTENABILITATE MESAJ DIRECTORI GENERALI CUPRINS SUSTENABILITATE PAS CU PAS

Monica ȘERBAN Head of Non-Food Buying Department Produse Am investit tot mai mult în dezvoltarea unor produse de calitate superioară realizate prin colaborări cu producători locali, din România. Am lansat inițiativa „100 de idei de business pentru România”, împreună cu Academia de Studii Economie București, un demers ambițios prin care ne dorim ca, împreună cu autoritățile relevante și cu mediul de afaceri local, să le oferim românilor cât mai multe produse cu ingredientul principal din România, procesate și ambalate în țară. În prezent, 100% din carnea proaspătă (vită, pui și porc) vândută în magazinele PENNY se aliniază obiectivului 3RO. Continuăm să lucrăm cu responsabilitate la îndeplinirea acestui obiectiv, astfel încât, la finalul lui 2023, să atingem procentul de 60% produse 3RO disponibile la raft. În plus, continuăm să dezvoltăm portofoliul de mărci private și suntem bucuroși că multe produse din game precum Hanul Boieresc sau SuporteRO sunt tot mai căutate de către clienții noștri. Mai mult de jumătate din produsele alimentare sunt de origine regională, iar 87,13% dintre furnizorii noștri sunt din România. Aceste direcții strategice s-au regăsit atât în gama permanentă de produse, cât și în promoțiile noastre in-out pe tot parcursul anului 2022. Astfel, 28,02 % din cifra de afaceri a provenit din comercializarea produselor marcă proprie în 2022. Am implementat 76 audituri Global Food Safety Initiative (GFSI) pentru produsele marca proprie de-a lungul anului 2022 pentru a ne asigura de siguranța alimentelor sub brandul propriu. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI AFACERE SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 26/250 Nicoleta TOBĂ Head of MPDA Department Gestionarea lanțului valoric Lanțul valoric reprezintă fundamentul raportării de sustenabilitate, deoarece pe baza lui determinăm categoriile de părți interesate și identificăm subiectele materiale care pot avea un impact asupra stakeholderilor și care pot influența performanțele companiei noastre. Totodată, lanțul valoric este de importanță strategică pentru dezvoltarea business-ului, deoarece prin identificarea corectă a elementelor lanțului, putem aplica practici de îmbunătățire continuă pentru produsele și serviciile noastre, aducând inovare și noi metode de colaborare cu oricare dintre actorii implicați. Ne îmbunătățim continuu operațiunile, cu prioritate cele de planificare a stocurilor de la un capăt la altul. Deținem controlul asupra lanțului de aprovizionare prin automatizarea, eficientizarea și simplificarea proceselor complexe de optimizare a stocurilor pentru a obține o disponibilitate cât mai mare cu cât mai puține stocuri. Prioritar pentru noi este să avem o planificarea integrată a inventarului de la un capăt la altul. Am implementat previziuni bazate pe inteligență artificială și de modelarea gemenilor digitali pentru a prezice cererea clienților în fiecare magazin, pentru a anticipa cerințele de inventar în întreaga rețea PENNY și pentru a îmbunătăți vizibilitatea stocurilor din depozite pentru a ne asigura aprovizionarea optimă. Monitorizăm în mod automat nivelurile stocurilor și comenzilor aproape în timp real și răspundem rapid la cereri prin declanșarea de comenzi regulate către furnizorii noștri. STRATEGIA DE SUSTENABILITATE DESPRE NOI ȘI LANȚUL NOSTRU VALORIC VIITORUL SE FACE AZI REPERE DE SUSTENABILITATE MESAJ DIRECTORI GENERALI CUPRINS SUSTENABILITATE PAS CU PAS

PRODUCĂTOR MANUFACTURIERI Produse Materiale Materiale DEPOZIT PENNY MAGAZIN PENNY FURNIZOR E-Commerce FURNIZOR CLIENT Produse livrate Produse Produse Produse Produse Comandă / Nevoie Comandă / Nevoie Produse comandate Comandă / Nevoie GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI AFACERE SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

STRATEGIA de sustenabilitate RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 28/250 STRATEGIA DE SUSTENABILITATE DESPRE NOI ȘI LANȚUL NOSTRU VALORIC VIITORUL SE FACE AZI REPERE DE SUSTENABILITATE MESAJ DIRECTORI GENERALI CUPRINS SUSTENABILITATE PAS CU PAS

SUSTENABILITATEA O PRIORITATE PENNY a crescut cu scopul constant de a sprijini oamenii să economisească bani și să ducă o viață mai bună. Suntem conștienți de faptul că, pentru ca activitate noastră să dureze și să se dezvolte, trebuie să aibă o motivație fundamentală pentru a exista – care se regăsește în valoarea pe care o creează pentru întreaga societate. De aceea, colaborăm cu alte părți implicate pentru a genera un impact pozitiv în lanțurile noastre de aprovizionare. Accentul pe care îl punem pe climă, natură, resurse și oameni pe întreg lanțul valoric a consolidat afacerea și comunitățile noastre în moduri cuantificabile. În continuare dorim să ajutăm oamenii să trăiască mai bine nu numai prin ofertele noastre, ci și prin modul în care le oferim, prin operarea eficientă, printr-un lanț de aprovizionare cu produse sustenabile care ajută la crearea bunăstării oamenilor, susținând și restabilind în același timp planeta, prin oferirea accesului la locuri de muncă echitabil plătite și care încurajează incluziunea si dezvoltarea și, nu în ultimul rând, prin sprijin filantropic pentru necesitățile din comunitate. Claudia Ivan – Sustainability Manager GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI AFACERE SORTIMENT SUSTENABIL ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE ASIGURAREA RAPORTULUI INDEX GRI & SASB

Strategia de Sustenabilitate PENNY România PILONI STRATEGICI, OBIECTIVE – DIRECȚII GENERALE În calitate de retailer multinațional, accentul nostru principal se află pe probleme legate de sortiment. Printre acestea se află subiecte precum standardele sociale din lanțul de aprovizionare de la recoltare până la producție până la logistică, bunăstarea animalelor precum și eficiența resurselor în ceea ce privește ambalarea produselor noastre. DEZVOLTAREA UNUI SORTIMENT SUSTENABIL ȘI PROMOVAREA CONSUMULUI DE PRODUSE SUSTENABILE SORTIMENT SUSTENABIL Deoarece operăm în întreaga Românie și achiziționăm din întreaga lume, consumul de energie și conservarea resurselor sunt considerate esențiale în drumul nostru spre neutralitatea climatică. CONTRIBUȚIA ACTIVĂ LA CONSERVAREA RESURSELOR, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI PROTEJAREA CLIMEI ENERGIE, CLIMĂ ȘI RESURSE Având peste 6 500 de angajați și o amprentă de operare într-o varietate de comunități locale, avem grijă de angajații noștri într-o măsură proporțională față de „vecinii” noștri. ANGAJAȚI MULȚUMIȚI, IMPLICAȚI ȘI EFICIENȚI ÎMPREUNĂ ÎNTR-O COMUNITATE SĂNĂTOASĂ ANGAJAȚI ȘI SOCIETATE RAPORT DE SUSTENABILITATE PENNY ROMÂNIA 2022 30/250 STRATEGIA DE SUSTENABILITATE DESPRE NOI ȘI LANȚUL NOSTRU VALORIC VIITORUL SE FACE AZI REPERE DE SUSTENABILITATE MESAJ DIRECTORI GENERALI CUPRINS SUSTENABILITATE PAS CU PAS

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk3NjE0OQ==